Săptămâna verde

TIP DE ACTIVITATE*: workshop-concurs de fotografie Prof. coordonator:  Drăguț Violeta

Activitatea / Proiectul

Natură și culoare

Domeniul

Biodiversitatea (Geografie, Artă, Agricultură)

Ziua / Interval orar

Luni, 8.00-13.50

Locația

Liceul Tehnologic Costești/orașul Costești

Grupul țintă

IX A, XID, XI A, IX B  80 de elevi

Profesori implicați

Drăguț Violeta, Motrun Corina, Ghițulescu Daniela

Obiective operaționale SMART

Să conștientizeze importanța protejării mediului înconjurător prin implicarea activă în acțiuni de ecologizare.

Să dezvolte competențe de geografie și să le aplice în contextul protejării și conservării mediului înconjurător.

Să promoveze spiritul de echipă și colaborarea în rândul elevilor pentru atingerea unui scop comun în beneficiul comunității.

Produse finale și rezultate obținute

Expoziție fotografică

Elevii au conștientizat impactul activităților umane asupra mediului înconjurător și au explorat modalități de conservare a naturii.

Elevii și-au dezvoltat competențe de geografie și au analizat distribuția resurselor naturale și a ecosistemelor locale.

Elevii și-au dezvoltat spiritul de echipă și de colaborarea în grupul elevilor pentru atingerea unui scop comun în beneficiul comunității

Elevii și-au dezvoltat creativitatea îmbinând Geografia cu Arta, pe principiul științelor STEAM

Metode de evaluare și de diseminare folosite

Evaluare a fotografiilor realizate și a participării active a elevilor în procesul de explorare și captare a imaginilor.

Expoziție publică a fotografiilor pentru a împărtăși mesajul ecologic cu comunitatea.

Impactul (asupra instituției, personalului școlii, elevilor, părinților, comunității locale etc.)

Sensibilizarea comunității cu privire la importanța protejării mediului înconjurător prin intermediul fotografiilor și al expoziției.

Dezvoltarea abilităților practice de fotografiere și a conștiinței ecologice în rândul elevilor.

Parteneri

ICAR Costești , Primăria orașului Costești, Primăria locală pentru a facilita accesul în zonele naturale și pentru promovarea evenimentului, fotografi  din ONG ICAR care  au oferit expertiză și sfaturi în organizarea concursului foto.

Materiale

Aparate foto sau telefoane mobile cu funcție de fotografiere. Echipament pentru protecție și confort în timpul explorării terenului (apă, încălțăminte confortabilă etc.). Panouri și ecrane pentru expoziția fotografiilor.

Descrierea pe scurt a activității

 • Instruirea elevilor privind activitatea.
 • Realizarea planului de lucru. (Plantare de flori în oraș și în curtea liceului)
 • Explorarea terenului și captarea fotografiilor.
 • Organizarea Concursului foto și expoziția publică.
 • Evaluarea fotografiilor.
 • Premierea

Descrierea activității

Explorarea terenului și captarea fotografiilor. În cadrul activității, elevii au fost îndrumați să exploreze zonele naturale din împrejurimile școlii și din orașul Costești. Echipați cu aparate foto sau telefoane mobile cu funcție de fotografiere, elevii s-au aventurat în natură pentru a descoperi și a fotografia peisajele naturale, flora și fauna locală. În timpul explorării, ei au avut oportunitatea să observe în detaliu frumusețea mediului înconjurător și să descopere aspecte surprinzătoare ale naturii.

Tot în aceată etapă elevii au plantat flori în parcul orașului Costești, în ronduri și în curtea liceului.

 Organizarea Concursului foto și expoziția publică. După captarea fotografiilor, elevii s-au reunit pentru a selecta cele mai reușite și semnificative imagini. Împreună, au pregătit și organizat o expoziție publică atât în incinta liceului, cât și în diverse locuri publice din oraș, cum ar fi parcurile sau centrul cultural. Această expoziție a fost o oportunitate pentru elevi de a-și împărtăși munca lor cu întreaga comunitate și de a transmite un mesaj puternic despre importanța protejării mediului înconjurător. În cadrul expoziției, au fost prezentate și panouri informative care ofereau informații despre impactul activităților umane asupra mediului și despre acțiunile necesare pentru conservarea naturii.

 Impactul și rezultatele activității. Activitatea "Natura și Culoare" a avut un impact profund asupra elevilor și a comunității locale. Elevii au avut ocazia să se conecteze cu natura și să exploreze creativitatea lor prin intermediul fotografiei. Prin participarea la această activitate, elevii și-au dezvoltat abilitățile artistice și au dobândit o mai mare conștientizare cu privire la importanța protejării mediului înconjurător. De asemenea, expoziția publică a avut un impact pozitiv asupra comunității, sensibilizând oamenii cu privire la frumusețea naturii și necesitatea conservării acesteia pentru generațiile viitoare.

În concluzie, activitatea "Natura și Culoare" a fost un succes remarcabil, oferind elevilor o experiență educativă și inspirațională în explorarea și aprecierea mediului înconjurător prin intermediul artei fotografice.

Autori (prof. coordonatori), voluntari, colaboratori, autorități, experți, date de contact (mail/telefon)

Prof. coord. Drăguț Violeta, email: vornicu53@yahoo.com

Prof. Ghițulescu Daniela, email: ghitulescudaniela@yahoo.com

Prof. Popescu Ramona, email: popescuramona@yahoo.com

Prof. Motrun Corina, email: motrun_corina@yahoo.com

Expert fotograf Corvin Studio, email: corvin_studio@yahoo.com

   

ACTIVITATE: Păstrați planeta verde!

 • Prof. coord. Stana Monica Nicoleta
 • Grup țintă: 22 elevi din clasa a IX-a A
 • Data activitate: 22.04.2024
 • Locul desfășurării: Liceul Tehnologic Costești

ACTIVITATE: Colectarea selectivă a deșeurilor !

 • Prof. coord. Mureșan Georgeta Monica
 • Grup țintă: 22 elevi din clasa a IX-a A
 • Data activitate: 22.04.2024
 • Locul desfășurării: Liceul Tehnologic Costești