Competențele mecanicului agricol în vederea practicării unei agriculturi moderne

“COMPETENȚELE MECANICULUI AGRICOL ÎN VEDEREA PRACTICĂRII UNEI AGRICULTURI MODERNE"
Nr. proiect: 2017 -1 -RO 01 -KA 102 -035942
Beneficiar - LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI, AG
Organizația gazdă - “ESCOLA PROFESSIONAL - ASSOCIAÇÃO PARA A FORMAÇÃO PROFISISONAL E DESENVOLVIMENTO DO MONTIJO (AFPDM), PORTUGALIA
President of the Administration Board of AFPDM, João Martins
Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul ERASMUS+ Acțiunea cheie: KA 1 Buget proiect - 66. 496 euro
Responsabil proiect – prof. Maria ANCA
§ Obiectiv general : - dezvoltarea competențelor practice profesionale pentru un număr de 26

§ Obiectiv general : dezvoltarea competențelor practice profesionale pentru un număr de 26 elevi de la calificarea profesională mecanic agricol, de la Liceul Tehnologic Costești - AG, în vederea facilitării inserției lor pe piața europeană a muncii în domeniul agricultură.

Obiective specifice :

1. organizarea a 26 de stagii de formare profesională practică cu o durată de 3 săptămâni, în Portugalia;

2. certificarea, validarea și recunoașterea competențelor dobândite de 26 participanți la stagiul de practică din Portugalia;

3. dezvoltarea de parteneriate viabile cu cel puțin doi angajatori din domeniul agricultură;

4. adaptarea la exigențele spațiului european, la obținerea unui loc de muncă pe piața europeană a muncii și dezvoltarea unei cariere de succes în agricultură;

5. dezvoltarea personală a elevilor.

Beneficiari direcți: 26 elevi calificarea profesională: mecanic agricol, dintre care: - 11 elevi, clasa

Beneficiari direcți: 26 elevi calificarea profesională: mecanic agricol, dintre care: - 11 elevi, clasa a XI-a - 15 elevi, clasa a X-a

 

FLUXURI:

• flux 1: 11 februarie – 3 martie 2018, 11 elevi, clasa a XI-a

• flux 2: 6 – 26 mai 2018 15 elevi, clasa a X-a

Stagiul de practică se desfășoară pe durata a 90 ore, la modulul : „Exploatarea rațională a utilajelor agricole” (clasa a X-a), respectiv “Exploatarea și repararea tractoarelor și mașinilor agricole” (clasa a XI-a).

https://slidetodoc.com/competentele-mecanicului-agricol-in-vederea-practicarii-unei-agriculturi/