An 1 2021-1-RO01-KA121-SCH -000009812

•Numărul proiectului: 2021-1-RO01-KA121-SCH -000009812

•BENEFICIAR Liceul Tehnologic Costești-Argeș •Durata proiectului: 15 luni
 • Revista proiectului ,,METODE SI PROCEDEE DIDACTICE EUROPENE”
 • Revista culturala ,,Experiențe culturale europene”
  •ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”, numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095514 Pagina de Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083192805972
 • Obiectivul general al proiectului: formarea a 8 profesori încadrați la Liceul Tehnologic Costești, prin cursuri organizate de furnizori europeni.

ACTIVITĂȚI AN I

 1. CURS: Outdoor activity -Cresterea competentelor de desfasurarea a lectiilor in aer liber, la cei 4 profesorilor care participa la formarea europeana-MARTIE 2022
 2. CURS: Systemic learning and teaching and coaching Cresterea competențelor de coaching în rândul a 4 profesori prin participarea la formare europeană-APRILIE 2022

Coordonator proiect-prof. Drăguț Violeta

DISEMINARE CURS- Outdoor activities. Material realizat în cadrul proiectului Erasmus cu numărul de referință: 2021-1-RO01-KA121-SCSC000009812, din cadrul Acreditării pentru mobilități Erasmus+, nr.: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095514. Material RED realizat de prof. Violeta Telescu-Liceul Tehnologic Costești, Argeș. DISEMINARE CURS- Sistemis Coaching, Teaching and Learning . Material realizat în cadrul proiectului Erasmus cu numărul de referință: 2021-1-RO01-KA121-SCSC000009812, din cadrul Acreditării pentru mobilități Erasmus+, nr.: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095514. https://issuu.com/violetavio1/docs/diseminare-banu_luiza_mariana_ltc.pptx

GALERIE FOTO

 

ANUNȚ SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

 • În perioada 01.09.2021-30.11.2022, se va derula în școala noastră proiectul Erasmus cu nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-SCH -000009812, finanțat de Comisia Europeana. Proiectul are ca scop formarea a 8 profesori din liceul nostru, în vederea implementării noii metodologii didactice de tip outdoor -coaching. Formarea se va realiza prin 2 cursuri oferite de furnizori de formare din Uniunea Europeană. Componenţa comisiei de selecţie va fi decisă de echipa de proiect prin decizie internă. Se vor avea în vedere specificul proiectul și obiectivele ce trebuie atinse prin activităţile și produsele finale ale proiectului. Procesul de selecţie se va derula conform graficului: 1. 10-21.01.2022-depunerea dosarelor de către candidați, la secretariatul unității școlare 2. 21.01.2022-anunțarea rezultatelor concursului de dosare la Panoul Erasmus+ 3. 26.01.2022-testare la limba engleză 4. 27.01.2022-anunțarea rezultatelor finale     ANUNȚ selecție GT AC-SCH
    ANUNȚ În perioada 15.07.2022-30.07.2022 are loc selecția echipei de implementare a proiectului Erasmus cu numărul de referință 2022-1-RO01-KA121-SCH-000052879, finanțat de Comisia Europeana. Echipa de implementare a proiectului va avea  următoarea componență:
 1. -coordonator de proiect;
 2. -responsabil financiar;
 3. -responsabil de pregătirea participanților, responsabil științific;
 4. -responsabil de promovare și diseminare;
 5. -responsabil de diseminare e-Twinning;
 6. -responsabil comunicare;
 7. -responsabil de evaluare.

Responsabil proiect: prof. Drăguț Violeta