2020 Acreditare VET

ACREDITARE VET 2021-2027

 • Proiect cu nr. de referință 2021-1-RO01-KA121-VET-000007836
 • Site-ul proiectului https://2021-1-ro01-ka121-vet-000007836.erasmus-romania.ro/
 • Pagina de Facebook  https://www.facebook.com/Formare-profesional%C4%83-112154114687532
 • Rezultatele așteptate:

  * creșterea calității pregătirii profesioanale a participanților;
  * îmbogățirea vocabularului în limba engleză; * stimă de sine crescută; * documente Europass Mobility; * LA-ECVET; * 3 MoU; *  certificate de participare; * portofolii; * recunoașterea, validarea și transferul RI dobândite de participanti, în tară, de către o Comisie alcătuită în acest sens; * revista “Școala- o poartă spre viitor”, nr. 2;

  Responsabil proiect,

  Prof. ing. Ramona Ionela Popescu – Liceul Tehnologic Costești