2022 Together For a Sustainable Europe

Front Page

TOGETHER FOR A SUSTAINABLE EUROPE

T 4 SE

                     Liceul Tehnologic Costeşti anunță începerea proiectului TOGETHER FOR A SUSTAINABLE EUROPE, Parteneriat de cooperare în domeniul educație școlară, finanțat de Comisia Europeană și aprobat de ANPCDEFP.
 • Nr. proiect2022-1-RO01-KA220-SCH-000088772
 • Bugetul aprobat al proiectului este de 120000 EURO
 • Durata proiectului: 24 luni (30.10.2022-29.10.2024)
 • Coordonator: Liceul Tehnologic Costești
 • Parteneri:
 • Kaunas Versvu Gymnasium- Lithuania
 • EBA - Formação Profissional, Lda- Portugalia
 • International Foundation Cyprus- Cipru
 • Scopul proiectului este de a înzestra elevii cu elemente referitoare la colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor, gestionarea responsabilă a acestora și trecerea la un nou model bazat pe utilizarea rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale economiei circulare.
 • Obiective:
 1. Dezvoltarea competențelor privind educația pentru o economie circulară
 2. Creșterea gradului de informare și conștientizare a participanților cu privire la ciclul de producție, de la materia primă până la produsul final, utilizarea acestuia, modalități de reutilizare, reducere, reciclare
 3. Dezvoltarea creativității, a gândirii critice și a spiritului de inițiativă
 4. Dezvoltarea unui cadru curricular pentru educația școlară privind economia circulară
 5. Dezvoltarea competențelor TIC

Coordonator proiect: prof. Motrun Corina Violeta