Scurt istoric

  • Liceul nostru a fost înființat în anul 1962, ca Școală Profesională de Mecanici Agricoli, din 2012 funcționează ca LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI.
  • În anul școlar 2022 - 2023, în unitatea școlară, studiază un număr de 396 elevi coordonați de  un colectiv format din 47 angajați, din care 32 cadre didactice, 100% calificate.
  • Școala are trei corpuri de clădire cu 24 săli de clasă, internat, cantină.
  • Există 2 laboratoare de informatică dotate cu 60 laptopuri și cu 30 de computere, cancelarie, birouri, sala de protocol, secretariat, contabilitate, bibliotecă. Sălile de clasă sunt dotate cu  table inteligente, videoproiectoare, televizoare,  fleepcharturi,  laptop-uri, computere, xeroxuri, imprimante.
  • De asemenea, în curtea școlii există o seră nou înființată pentru culturi experimentale și un parc în care predomină lavanda.
  • Elevii care, prin programa școlară, au alocate ore de conducere auto și TR, beneficiază de pregătire teroretică într-un cabinet de legislație rutieră și de pregătire practică pe simulator și pe două Dacia Logan, respectiv un tractor primit în anul 2021.

             

                            Școlarizarea elevilor se face în cadrul:

  • Liceului Tehnologic, curs de zi și seral, cu  următoarele profiluri: servicii, tehnic și RNPM; domeniile de pregătire profesională sunt: tehnician transporturi, tehnician mecatronist, tehnician electromecanic,  tehnician în activităţi de comerț, tehnician în agricultură ecologică.
  • școlii profesionale în domeniile: mecanică, servicii, agricultură; calificările profesionale sunt: mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, mecanic agricol, sudor, lucrător în agricultura ecologică.
  • școlii postliceale, domeniul transporturi, calificarea profesională tehnician electromecanic auto.
  • școlii postliceale - maiștri, domeniul agricultură, maistru mecanic auto.

 

In liceul nostru exista 5 cercuri educative și 6 firme de exercițiu. Derulăm 10 proiecte județene/interjudețene cu sustenabilitate prin cărți cu ISBN, reviste, pliante, broșuri, expoziții, 4 proiecte interjudețene și 10 proiecte e-Twinning. Profesorii noștri au colaborat și coordonat proiecte de tip : A doua șansă, Erasmus, ROSE, e-Twinning. Toate proiectele s-au derulat cu succes și și-au atins țintele vizate. În anul școlar 2021 - 2022, liceului nostru i s-a decernat distincția 𝐞𝐓𝐰𝐢𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐋𝐚𝐛𝐞𝐥. De asemenea, școala beneficiază de Carta de Mobilitate VET.