Creativ, frumos și util

7 Aprilie 2023 Concurs județean „CREATIV, FRUMOS ȘI UTIL", ediția a VI-a.
Obiective specifice:
 Să formeze o atitudine pozitivă a elevilor faţă de mediul înconjurător;
 Să dezvolte la elevi dragostea pentru muncă;
 Să formeze la elevi deprinderi practice;
 Să sensibilizeze elevii cu privire la aspectele estetice şi practice ale vieţii;
 Să stimuleze şi să promoveze capacitatea creatoare a elevilor.