Ecological and environmental protection education in a European context!

Proiect „Ecological and environmental protection education in a European context!”

 
  •  Nr. 2021-1-RO01-KA220-SCH-000035907
  • Parteneri: Slovacia, Grecia, Turcia, Bulgaria.
  • Grup țintă: elevi și profesori.