Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor

Informații generale
EDIŢIA I – an școlar 2021 – 2022   Obiective generale:
 1. Dezvoltarea încrederii în sine a elevilor cu CES și a elevilor din categorii defavorizate sau cu părinți plecați în străinătate prin antrenarea în activități extrașcolare;
 2. Creșterea interesului elevilor pentru înțelegerea fenomenelor și dezastrelor naturale;
 3. Dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi a abilităţilor de lucru cu instrumente TIC pentru toţi elevii implicați în proiect.
 Obiective specifice:
 • Implicarea activă a elevilor în înțelegerea fenomenelor și dezastrelor naturale;
 • Dezvoltarea spiritului competitiv al elevilor din grupul țintă;
 • Exersarea spiritului creativ prin intermediul aplicațiilor educaționale online.
 Grup ţintă:
  • Direct: elevi cu CES, elevi din categorii dezavantajate (elevi din familii monoparentale și elevi în plasament sau crescuți de rude), elevi cu părinți plecați în străinătate, cadre didactice;
  • Indirect: familiile elevilor implicați în proiect, comunitatea locală.
          Secțiuni:
 1. Secţiunea I – sesiune de referate pentru  profesori: Modalități și metode de implicare a elevilor cu CES, a elevilor din categorii dezavantajate (elevi din familii monoparentale și elevi în plasament sau crescuți de rude) și a elevilor cu părinți plecați în străinătate în activitatea școlară și extrașcolară
 2. Secţiunea II – concursuri pentru elevi cu CES, elevi din categorii dezavantajate, elevi cu părinți plecați în străinătate din clasele VII – VIII și IX - XII:
 1. Concurs online de cultură generală despre Fenomene și dezastre naturale, pe platforma Socrative;
 2. Concurs de creaţie pentru elevii din grupul țintă folosind un creator de colaje online, Padlet sau orice altă aplicație online având ca temă Fenomene și dezastre naturale.
 • Revista Școli moderne - școli pentru toți reprezintă un rezultat al secțiunii I a proiectului: revista (1)
 • Raport de activitate:
 • Colaje cu câteva din lucrările elevilor:
 •