Services

Liceul nostru a fost înființat în anul 1962, ca Școală Profesională de Mecanici Agricoli, din 2012 functioneaza ca LICEUL TEHNOLOGIC COSTEȘTI. Există 465 elevi și un colectiv de salariați format din 46 angajati, din care 24 cadre didactice, 100% calificate. Dintre acestia 80% cu gradul didactic I, 53% cu studii masterale. Școala are trei corpuri de clădire cu 24 săli de clasă, internat, cantină. Exista 2 laboratoare de informatică: cu 60 laptopuri si cu 30 de computere, cancelarie, birouri, sală protocol, secretariat, contabilitate, bibliotecă. In sălile de clasa sunt: 6 table inteligente,10 videoproiectoare, televizoare, 4 fleepcharturi, 15 laptop-uri, computere personale, xeroxuri, imprimante. Domeniul de calificare este de liceu: Tehnician transporturi, Tehnician mecatronist,Tehnician electromecanic auto,Tehnician operator tehnica de calcul, Tehnician în activităţi de comerț, Tehnician in agricultura ecologica si de scoala profesionala: mecanic auto, mecanic agricol, sudor, lucrator in agricultura ecologica , oferindu-le elevilor sansa de a urma o meserie/studii universitare. Elevii noștri provin 95% din așezarile rurale limitrofe. În LTC exista 5 cercuri educative și 4 firme de exercițiu. Derulăm 10 proiecte județene/interjudetene cu sustenabilitate prin carti cu ISBN, reviste, pliante, broșuri, expoziții,4 proiecte interjudețene și 20 proiecte e-Twinning, școala a obținut inclusiv Certificat de calitate e-Twinning. Profesorii noștri au colaborat și coordonat proiectele naționale/europene: A doua șansă, Erasmus, ROSE, e-Twinning. Toate proiectele s-au derulat cu succes și și-au atins tintele vizate.